SIJAINTINNE.

Päätuotteet

left_pic.jpg

qr.jpg

Kulttuuri

Tullatoimeenjaomaksuaulkomaalaistenydinarvot ; Kunnioitayksilöä, Pidäsuuressaarvossaasiakasta, Työskentelytiimihenkisestijatulossuuntautuneesti.


1、Kunnioitayksilöä

Tulkinta:
Kunnioitaerilaisuuksiajaavoimuutta;
Tosiasiassatiedot  ,suhtautumallaasioihin , eihenkilöihin;
Omakohtainenaloitekykymme ,antaajokaisenvoidaoivaltaaelämämmearvot!


2、Asiakkaanarvostus

Tulkinta:
Asiakkaatovatruuanjavaatetuksenalkuperä;
Asiakkaat on tehtyliikkumaantehdynsijaan;
Ulkomaalaistenluomisenarvoasiakkaaile on jokaisentehtävä;
Asiakkaanarvo on valtamerenelämä;
Asiakkaanarvo on kaikkimeidäntoiminnankehitystä, asiakastyytyväisyys on kriteerinätestatessatulokset !


3、Työskentelytiimihenkisesti

Tulkinta:
Uhraamisenhenki --- eihenkilökohtaistamielenkiintoa,  ei ole mitäänvoimakastahtoistatiimiä
Yhteistyö --- toimiayhdessätyöskennellessä
Kilpailu --- Saadaaikaantehokkuutta
Kiitollisuus --- Älämaksapyynnönperusteella; Kaikkituleerakkaudesta


4、Tulossuuntautunut

Tulkinta:
Asiakkaallekysyyopastuksena ,laadunhallintajärjestelmänpohjalta , tulosorientoituneentoimeenpanevantiimivakuudeksi, pyrkimyksenäsaavuttaanollavirhelaatupäämääränä.